O projektu

O projektu »Sit-Stand desks«

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019«

V okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

CILJ OPERACIJE: »Glavni cilj projekta je vzpostavitev medsebojnega partnerstev 3 podjetij (INPLAN d.o.o., TP INŽENIRING d.o.o. in ELEKTROMEHANIKA d.o.o.) z namenom skupnega nastopa z novim produktom »Sit-Stand desks« na novem tujem trgu – Nemčija. Podjetja želijo z medsebojnim sodelovanjem ter s širitvijo svoje dejavnost z novim produktom na tujem trgu izboljšali tudi možnosti širitve poslovanja na tujih trgih.«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.